زمان بهره برداری واحدها

 زمـان بهـره برداری و لایسنسور واحـدهای مجتـمع پتروشـیمی شهـید تندگـویان
ردیف نام کارخانه نام خط تولید نام محصول نام لایسنسور ظرفیت اسمی سالانه
(هزار تن)
تاریخ بهره برداری
1 PTA-1 PTA اسید ترفتالیک خالص  تکنیمونت ایتالیا 350 84/02/10
2 PET-1 POLY-A

PET گرید بطری

لورگی زیمر آلمان 60 84/09/30
3 PET-1

POLY-B

PET گریدالیاف

لورگی زیمر آلمان

117.5 84/06/04
4 PET-1 POLY-C PET گرید الیاف لورگی زیمر آلمان  117.5 85/01/12
5 PET-1 POLY-D PET گرید بطری لورگی زیمر آلمان/ بوهلرسوئیس 117.5 84/11/19
6 PTA-2 PTA اسید ترفتالیک خالص میتسوبیشی ژاپن 350 84/12/20
7 PET-2 POLY-F PET گرید بطری نوی والسینا ایتالیا/ بوهلر سوئیس 132 86/10/01
8 PET-2 POLY-H PET گرید الیاف نوی والسینا ایتالیا 132 87/05/05
9 PET-2 POLY-G PET گرید الیاف نوی والسینا ایتالیا 158 92/02/22
10 PET-2 Staple الیاف بریده پلی استر نیوماگ آلمان 66 88/05/28
11 PET-2 POY نخ یکسره پلی استر بارمگ آلمان 66 91/05/08