تلفن های شرکت

 

دفتر مرکزی تهران:     4- 9511 8888 021

کارخانه :                       72118 521 061

مدیریت :                  3- 72001 521 061

دفتر ارتباط بامشتریان:       02188889513

روابط عمومی:                  06152172048

امور بازرگانی:                   06152172887       

مدیر مالی :                     06152172068
ایمنی ومحیط زیست:       06152172126

تعمیرات:                       06152172023

خدمات فنی:                  06152172014          

انبارهای محصول:           06152172090

تدارکات:                       06152172027   


 

ایمیل های شرکت

 مدیریت:
Tehran_office@stpc.ir
 روابط عمومی:
pr-office@stpc.ir
 فروش:
SaleService@stpc.ir

اطلاعات پستی

دفتر مرکزی تهران :
خیابان ولیعصر، بالاترازمیدان ونک ، کوچه شهید دامن افشار-نبش سوگند- پلاک 50
کد پستی:
1969753111
   
محل کارخانه :
خوزستان ، بندر امام خمینی (ره) منطقه ویژه اقتصادی ، سایت 4 پتروشیمی شهیدتندگویان
کد پستی:
6356174196
صندوق پستی:
333

ارسال فکس

دفتر مرکزی تهران:
02188889510
کارخانه:
06152172181

دفتر مرکزی تهران