تلفن های شرکت

دفتر مرکزی تهران:     12- 9511 8888 021

کارخانه :                        72118 521 061

مدیریت :                    3- 72001 521 061

دفتر ارتباط بامشتریان:       02188889513

روابط عمومی:                72048 521 061

ایمیل های شرکت

 مدیریت:
Tehran_office@stpc.ir
 روابط عمومی:
pr-office@stpc.ir
 فروش:
SaleService@stpc.ir

اطلاعات پستی

دفتر مرکزی تهران :
خیابان ولیعصر، بالاترازمیدان ونک ، کوچه شهید دامن افشار- پلاک 50
کد پستی:
1969753111
   
محل کارخانه :
خوزستان ، بندر امام خمینی (ره) منطقه ویژه اقتصادی ، سایت 4 پتروشیمی شهیدتندگویان
کد پستی:
6356174196
صندوق پستی:
333

ارسال فکس

 دفتر مرکزی تهران:
02188889510
 کارخانه:
5- 06152172702

دفتر مرکزی تهران