تلفن های شرکت

دفتر مرکزی تهران:                         12-9511 8888 021

دفتر مدیرعامل:                             03-72000 521 061

دفتر ارتباط بامشتریان(اداره فروش):       9513 8888 021

روابط عمومی:                                   72048 521 061

تدارکات:                                          72026 521 061

ایمیل های شرکت

 مدیریت:
Tehran_office@stpc.ir
 روابط عمومی:
pr-office@stpc.ir
 فروش:
SaleService@stpc.ir

اطلاعات پستی

دفتر مرکزی تهران :
خیابان ولیعصر، بالاترازمیدان ونک ، کوچه شهید دامن افشار- پلاک 50
کد پستی:
1969753111
   
محل کارخانه :
خوزستان ، بندر امام خمینی (ره) منطقه ویژه اقتصادی ، سایت 4 پتروشیمی شهیدتندگویان
کد پستی:
6356174196
صندوق پستی:
333

ارسال فکس

          دفتر مرکزی تهران :             02188889510

 

         کارخانه :                           06152172180


دفتر مرکزی تهران