مدیر عامل

با سلام  و احترام

   نظر به اینکه ممکن است؛ در مواردی لازم بدانید که مستقیماً نظرها، پیشنهادها، انتقادها و حتی شکایت‌های خود را به اطلاع اینجانب برسانید؛ این مسیر ارتباطی برای دسترسی راحت‌تر و محرمانه شما فراهم شده است. به محض دریافت موارد اعلام شده، با فوریت آن را بررسی نموده و به شما بازخورد خواهم داد.

گرچه تردید ندارم که تمامی همکاران اینجانب در هر سطح سازمانی ، خود را ملزم به پاسخ‌گویی به موقع و مناسب به شما میدانند؛ بنابراین، در صورت تشخیص به ارتباط مستقیم، برایم افتخار خواهد بود که بیشتر در خدمتتان باشم.

سیدرضا قاسمی شهری            

 مدیرعامل                     

ارتباط مستقیم با مدیرعامل پتروشیمی شهیدتندگویان