معرفی واحد نساجی

الیاف نساجی

الیاف ماده اولیه تولید انواع مختلف منسوجات نظیرنخ و پارچه می باشد .الیاف پلی استر با توجه به قابلیت ها و خصوصیات مکانیکی و شیمیایی بسیار مناسب خود ، توانسته اند بیش از 30 درصد حجم الیاف مصرفی را به خود اختصاص دهند بطورکلی الیاف پلی استر به دو صورت زیر تولید می شوند.

        استیپل ( Staple )

        فیلامنت ( Filament )

الیاف پلی استرفیلامنت

الیاف پلی استرفیلامنت به صورت مداوم و پیوسته در فرآیند ذوب ریسی تولید می شود این الیاف غالبا" به صورت POY و به میزان کمتری به صورتFOY ، تولید می شوند. الیاف POY محصول این مجتمع به صورت نیمه مات با ظرفیت متوسط می باشد که جهت کاربرد نهایی ، ابتداء در کارخانجات تکسچرایزینگ دارای فرو موج می شود و سپس به صورت بی تاب یا تابدار مورد استفاده قرارمی گیرد.

الیاف FOY ، دارای ظاهر صاف و براقی هستند و از آنها جهت تولید نخ با کاربردهای خاص نظیر نخ بافت پارچه های ضد آب استفاده می شود.