معرفی واحد پژوهش و فناوری

مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان در راستای استراتژی های سازمان با توجه به نوع فناوری و فرآیند تولید واحدهای این مجتمع و به منظور حفظ و افزایش قدرت رقابت در سطح جهانی و همچنین بازار داخلی، در تیرماه سال 1384 همزمان با راه­اندازی واحدهای تولیدی، مرکز پژوهش و توسعه خود را فعال نمود. ماموریت اصلی مرکز پژوهش و توسعه­ی پتروشیمی شهید تندگویان، بهینه­سازی محصولات و فرآیندهای موجود، کاهش هزینه­ های تولید (از طریق کاهش ضایعات تولید و نیز بهینه­سازی مصرف مواد و انرژی) و اجرای طرح­های توسعه­ای با به کارگیری آخرین دستاوردهای علمی و فنی بوده است. این مرکز کوشیده است از استعداد، خلاقیت، دانش و تجربه کارشناسان، صاحب نظران و پژوهشگران مرتبط با فرآیندهای تولید PTA و PET در درون و برون سازمان بهره جسته و با تعریف، بررسی، تصویب و اجرای پروژه­های پژوهشی هدفمند به اهداف زیر دست یابد:

  • دستیابی به دانش و فناوری تولید محصولات جدید مرتبط با PET.
  • بهینه سازی و کنترل فرآیندها.
  • شناخت دانش پایه و بهبود فرآیندهای تصفیه پساب مجتمع.
  • کم کردن انحرافات مصرف .
  • توسعه صنایع پایین دستی
  • ارائه خدمات علمی و مشاوره فنی به مشتریان مجتمع.
  • تشکیل تیم های پژوهشی، توسعه همکاریهای مشترک با موسسات پژوهشی داخلی و خارجی برای توسعه فناوری و به کارگیری فناوری های نوین تجاری.
  • بهبود جنبه ­های زیست محیطی.

 شورای پژوهشی

به منظور برنامه ریزی و هماهنگی فعالیتهای پژوهشی و کاربرد فن آوریهای جدید با سایر فعالیتهای فنی اجرائی در مجتمع شورای پژوهش و توسعه شرکت متشکل از اعضاء زیر تشکیل گردید:

Ø       مدیر عامل

Ø        رئیس مجتمع

Ø        رئیس خدمات فنی

Ø        رئیس پژوهش و توسعه

Ø        دو نفر بعنوان اعضاء و مشاوران شورا

 تبصره: درصورت نیاز و به پیشنهاد دبیر شورا و موافقت رئیس شورا، برحسب مورد از افراد متخصص جهت حضور در جلسه   دعوت بعمل خواهد آمد . 

حدود اختیارات و وظایف شورای پژوهش عبارتند از :

v      بررسی و تصویب سیاستها و اولویتهای پژوهشی مجتمع.

v      بررسی و تصویب برنامه های پژوهشی مجتمع.

v      بررسی و تصویب پروژه های پژوهشی.

سایر موارد:

v      چگونگی تشکیل،‌ رسمیت و اداره جلسات شورا بر اساس آئین نامه داخلی خواهد بود که به تصویب شورا میرسد.

v      کلیه مصوبات شورا پس از هماهنگی با رئیس شورا،‌ توسط دبیر شورا ابلاغ میشود.

v      هر گونه تغییر در این دستورالعمل با پیشنهاد هر یک از شوراها از طریق امور پژوهش و فناوری هلدینگ خلیج فارس در دستور کار شورای پژوهش قرار گرفته و پس از تصویب قابل اجراء است.