پروژه های خاتمه یافته

 

 ردیف   عنوان پروژه موضوع سال انجام
1   شبیه سازی و بهینه سازی عملکرد برجهای خالص سازی 1601-1604 فرآیند تولید اسید ترفتالیک فرایند 85
2   پایلوت غشایی به منظور بررسی بازیافت پساب واحد تصفیه محیط زیست
85
3   انجام مطالعات خطر سنجی و عملیات Hazop study واحدPET ایمنی 85
4   بررسی جامع روشهای بازیافت PET و انتخاب روشهای علمی مناسب برای  بازیافت ضایعات بطری محیط زیست 85
5   بررسی جامع نظری کاربردها و مصارف جدید محصول  PET در جهان  پلیمر 85
6   تولید فوم پلی اتیلن ترفتالات گرید تجاری  و تدوین دانش فنی صنعتی تولید آن توسعه محصول 85 
7   مقایسه الیاف خارجی با محصول شرکت تندگویان  از نظر خواص،تکسچرایزینگ و ... و ارائه راه حل بهبود پلیمر/الیاف  86
8   شبیه سازی و بهینه سازی راکتور اکسیداسیون پارازایلن فرایند 86
9   ارزیابی پیامد حوادث فرآیندی متحمل در  مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان  ایمنی 86
10   بررسی فاکتورهای موثر بر روی تولید الیاف و یارن پلی استر فرایند 86
11   بررسی بازار و شرایط تولید فیلم های پلی استر توسعه محصول
86
12    مقایسه فن آوری  تولید PET در کارخانجات  فاز اول و دوم پتروشیمی  شهید تندگویان با تحلیل مفاهیم بنیادی پلیمر 87
13   امکان سنجی افزایش ظرفیت و بهینه سازی کارخانه تولید ترفنالیک فاز اول پتروشیمی شهید تندگویان فرایند 87
14   مقایسه تکنولوژی تولید واحدهای PTA1/2 مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان فرایند 87
15   امکان سنجی فنی و بررسی اقتصادی واحد تولید 10000تن در سال ایزوفتالیک اسید داخلی سازی مواد
87
16   امکان سنجی تولید پلی ال از پلی اتیلن ترفتالات در پتروشیمی تندگویان صنایع پایین دست
87
17   طراحی سیستم پایش  و کنترل خوردگی در واحد PTA&CF  مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان خوردگی 87
18   ارزیابی کمیکال شرکـتهای معتـبر در زمینه بهسازی آب خنک کننده شرکت پتروشیمی شهید تند گویان فرایند 87
19   مطالعه و مدل سازی نیمه تجربی سینتیک کریستالیزاسیون  PET آمورف فرایند 87
20   امکان سنجی تولید ورق و فیلم PET به روش Casting پلیمر 88
21   امکان سنجی استفاده از بیوگاز تولیدی در راکتورهای بیهوازی جهت جایگزینی سوخت مشعل کوره زباله‌سوز مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان و طراحی مهندسی آن   محیط زیست،فرایند 88
22   مطالعه آزمایشگاهی بهبود قابلیت رنگرزی پلی اتیلن ترفتالات گرید الیاف بر پایه تکنولوژی پلیمر 89
23   تولید آزمایشی-نیمه صنعتی  پلی اتیلن  ترفتالات با قابلیت رنگ پذیری کاتیونی    CD-PET پلیمر 89
24   تولید پلی اتیلن ترفتالات آنتی باکتریال  توسعه محصول 89
25   بررسی مقایسه ای  عملکرد EC,CC,EF در سیستم تصفیه پساب در مقیاس پیشتاز کوچک محیط زیست، فرایند 90
26  

 بررسی  عملکرد اسپارجرهای راکتورهای اکسیداسیون واحد CTA با استفاده از شبیه سازی CDF 

فرایند 90
27   بهینه سازی حلال های مصرفی در آزمون‌های ویسکوزیته و گروهای کربوکسیل انتهایی PET محیط زیست، آزمایشگاه 90
28   تبدیل پودر PTA ضایعاتی به محصولات با ارزش افزوده محیط زیست 90
29   تولید  پلی اتیلن ترفتالات دیرسوز FR-PET توسعه محصول 90
30   تصفیه پساب خروجی دکانتورهای  واحد PTA2 به سمت واحد CF به روش هیبریدی جذب سطحی وجداسازی غشایی جهت بازیابی آب DM بازیافت
90
31    تعمیرو بازسازی اساسی بال ولوهای تیتانیومی
تعمیرات
90
32   تدوین استراتژی پژوهشی توسعه PET,PBT,PTT
تدوین استراتژی

91

33   بررسی دلایل شکست شفت همزن 1842 به روش شکست نگاری و انالیز تنش در شفتهای همزن 1731 و کرستالایزرهای 1401 و 2401 بکمک نرمافزار ABAQUS تعمیرات 91
34   تهیه فرمولاسیون نانو کاتالیست فرایند PTA در مقیاس پایلوت
ساخت کاتالیست 92-93
35   تولید آزمایشی- صنعتی گرید جدیدCD-PET پلیمر 93
36   بهبود کیفیت رنگ PET2 با اصلاح کننده OB پلیمر 93-94
37   تولید پلی اتیلن ترفتالات توسط کاتالیستهای بر پایه تیتانیوم کاتالیست، پلیمر 93-94
38   تولید آزمایشی- نیمه صنعتی گرید پلی اتیلن ترفتالات-HOT FILLED
پلیمر 93-94
39   امکان سنجی استفاده از لجن تصفیه خانه پتروشیمی شهید تندگویان به عنوان کود کشاورزی
محیط زیست 93-94
40   بررسی و مطالعات بازار مواد شیمیایی استات کبالت، استات منگنز، برمید منگنز، ابزوبوتیل استات
تحقیقات بازار 94
41   تولید صنعتی گرید فیلمFG-PET (قابل استفاده در تولید فیلم بسیار نازک BO-PET)
توسعه محصول
93-94
42   شبیه سازی انجام واکنش در راکتور اکسیداسیون واحد CTA با استفاده از تکنیکهای CFD فرایند
92-94
 43   تولید صنعتی گرید (Hombright(HB-PET
 پلیمر
95
 44   تولید صنعتی گرید FH-PET
توسعه محصول
96