پروژه های در دست اجرا

 لیست پروژه های در حال اجرا - واحد پژوهش
ردیف عنوان پروژه موضوع سال شروع  وضعیت
1 تولید گرید  LP-PET توسعه محصول 95 تصمیم مدیریت