پروژه های در دست اجرا

 لیست پروژه های در حال اجرا - واحد پژوهش
ردیف عنوان پروژه موضوع  مجری سال شروع 
 1 تولید آزمایشی- نیمه صنعتی گرید Anti UV
 توسعه محصول
پژوهش تندگویان
 
1398-99
2
تولید آزمایشی- نیمه صنعتی گرید Low Melt
 
 توسعه محصول
پژوهش تندگویان
1399
 3
تولید صنعتی گرید HV-PET
 
توسعه محصول
پژوهش تندگویان
 
 1399
4
تولید آزمایشی- نیمه صنعتی گرید PETG
 
توسعه محصول
پژوهش تندگویان
 
 1399-1400
 5
تولید آزمایشی- نیمه صنعتی گرید Biodegradable
 
توسعه محصول
پژوهش تندگویان
 
 1399-1400
 6
طراحی و ساخت سامانه ارزیابی پیوسته کاتالیست پالادیوم فرایند خالص سازی ترفتالیک اسید مجتمع پتروشیمی تندگویان در شرایط مشابه عملیاتی درجهت بومی سازی کاتالیست
 
داخلی سازی
 پژوهشگاه نفت
 1399-1400
7
بررسی و ارائه راهکار جهت رفع دایمی مشکل جلبک زنی دیواره کولینگ تاورهای مجتمع با استفاده از پوشش بیو پلیمری ضد جلبک
 
بهینه سازی فرایندها و رفع معضلات فرایندی
دانشگاه شریف
1399-1400
 8
ارزیابی سیستم بخار فاز یک مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان
 
بهینه سازی فرایندها و رفع معضلات فرایندی پژوهشگاه نفت
1399
9
بهبود بهره وری عملیاتی تجهیزات واحد صنعتی با استفاده از روش های کنترل پیشرفته
بهینه سازی فرایندها و رفع معضلات فرایندی
دانشگاه میلان ایتالیا

1399