فرم پیشنهاد ایده پژوهشی/ پروژه پژوهشی

پژوهشگران گرامی، جهت ارائه ایده پیشنهادی خود با  تکمیل  فرم پیشنهاد پروپوزال فرم پیشنهاد ایده پژوهشی  از طریق بخش زیر ارسال فرمایید.
پژوهشگران گرامی، جهت ارائه پروپوزال پیشنهادی خود با  تکمیل فرم پیشنهاد پروپوزال فرم پیشنهاد پروژه پژوهشی  از طریق بخش زیر ارسال فرمایید.

تکمیل مشخصات و ارسال فایل

پیشنهاد پروژه پژوهشی

مشخصات پیشنهاد دهنده
لطفا نام خود را وارد نمایید
لطفا مدرک و رشته تحصیلی خود را وارد نمایید
شماره را دقیق وارد نمایید لطفا شماره تلفن خود را وارد نمایید
*


* = ضروری