ارسال پیشنهاد ایده پژوهشی/طرح پژوهشی

پژوهشگران گرامی، جهت ارائه عناوین پیشنهادی خود با  تکمیل  فرم پیشنهاد پروپوزال فرم پیشنهاد ایده پژوهشی  از طریق بخش زیر ارسال فرمایید.
پژوهشگران گرامی، جهت ارائه عناوین پیشنهادی خود با  تکمیل  فرم پیشنهاد پروپوزال فرم پیشنهاد طرح پژوهشی(پروپوزال)  از طریق بخش زیر ارسال فرمایید.

تکمیل مشخصات

پیشنهاد پروژه پژوهشی

مشخصات پیشنهاد دهنده
لطفا نام خود را وارد نمایید
لطفا مدرک و رشته تحصیلی خود را وارد نمایید
شماره را دقیق وارد نمایید لطفا شماره تلفن خود را وارد نمایید
*


* = ضروری