آیین نامه معاملات

به منظور مشخص شدن نظام کلی نحوه انجام خرید و فروش کالا و خدمات و شفافیت بیشتر در انجام معاملات، رفتار یکسان و غذم تبعیض در قبال معامله گران و اصول حسن نیت و انصاف در معاملات، کلیه معاملات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و کلیه شرکت های تولیدی و خدماتی که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مستقیما یا به واسطه شرکت های تابعه خود در نهایت سهامدار عمده آن تلقی میگردد(که از این پس در این آیین نامه به اختصار شرکت نامیده می شوند) اعم از خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری، حمل و نقل، ارجاع خدمات فنی و غیر فنی، مشاوره و غیره بر اساس این آیین نامه و حسب مورد از طریق مناقصه / مزایده انجام میگردد.

 

 

مناقصه و مزایده ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهنوع
97/425 ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/463 ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/452 ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/462 ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/640 ۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ مزایده
98/461 ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/456 ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/457 ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/640 ۳۰ دی ۱۳۹۸ ۸ بهمن ۱۳۹۸ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ۳۰ دی ۱۳۹۸ مزایده
98/455 ۲۸ دی ۱۳۹۸ ۲ بهمن ۱۳۹۸ ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ۲۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه