آیین نامه معاملات

به منظور مشخص شدن نظام کلی نحوه انجام خرید و فروش کالا و خدمات و شفافیت بیشتر در انجام معاملات، رفتار یکسان و غذم تبعیض در قبال معامله گران و اصول حسن نیت و انصاف در معاملات، کلیه معاملات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و کلیه شرکت های تولیدی و خدماتی که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مستقیما یا به واسطه شرکت های تابعه خود در نهایت سهامدار عمده آن تلقی میگردد(که از این پس در این آیین نامه به اختصار شرکت نامیده می شوند) اعم از خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری، حمل و نقل، ارجاع خدمات فنی و غیر فنی، مشاوره و غیره بر اساس این آیین نامه و حسب مورد از طریق مناقصه / مزایده انجام میگردد.

 

 

مناقصه و مزایده ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهنوع
98/640 ۳۰ دی ۱۳۹۸ ۸ بهمن ۱۳۹۸ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ۳۰ دی ۱۳۹۸ مزایده
98/455 ۲۸ دی ۱۳۹۸ ۲ بهمن ۱۳۹۸ ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ۲۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه
100 ۷ دی ۱۳۹۸ ۱۷ دی ۱۳۹۸ ۷ دی ۱۳۹۸ فراخوان
98/453 ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ۷ دی ۱۳۹۸ ۲ بهمن ۱۳۹۸ ۳۰ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
100 ۱۶ آذر ۱۳۹۸ ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ۱۶ آذر ۱۳۹۸ فراخوان
98/456 ۱۶ آذر ۱۳۹۸ ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۰ دی ۱۳۹۸ ۱۶ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/457 ۱۶ آذر ۱۳۹۸ ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۰ دی ۱۳۹۸ ۱۶ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/452 ۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ۲۵ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/430 ۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ۲۵ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/454 ۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۱۲ آبان ۱۳۹۸ مناقصه