آیین نامه معاملات

به منظور مشخص شدن نظام کلی نحوه انجام خرید و فروش کالا و خدمات و شفافیت بیشتر در انجام معاملات، رفتار یکسان و غذم تبعیض در قبال معامله گران و اصول حسن نیت و انصاف در معاملات، کلیه معاملات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و کلیه شرکت های تولیدی و خدماتی که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مستقیما یا به واسطه شرکت های تابعه خود در نهایت سهامدار عمده آن تلقی میگردد(که از این پس در این آیین نامه به اختصار شرکت نامیده می شوند) اعم از خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری، حمل و نقل، ارجاع خدمات فنی و غیر فنی، مشاوره و غیره بر اساس این آیین نامه و حسب مورد از طریق مناقصه / مزایده انجام میگردد.

 

 

مناقصه و مزایده ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهنوع
97/424 ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/420 ۴ اسفند ۱۳۹۷ ۸ اسفند ۱۳۹۷ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ۴ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
97/422 ۴ اسفند ۱۳۹۷ ۸ اسفند ۱۳۹۷ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ۴ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
97/414 ۴ اسفند ۱۳۹۷ ۸ اسفند ۱۳۹۷ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ۴ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
97/415 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱ اسفند ۱۳۹۷ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/416 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱ اسفند ۱۳۹۷ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/433 ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/418 ۱ بهمن ۱۳۹۷ ۹ بهمن ۱۳۹۷ ۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/422 ۶ بهمن ۱۳۹۷ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ۵ اسفند ۱۳۹۷ ۶ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/421 ۶ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ ۷ اسفند ۱۳۹۷ ۶ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه