آیین نامه معاملات

به منظور مشخص شدن نظام کلی نحوه انجام خرید و فروش کالا و خدمات و شفافیت بیشتر در انجام معاملات، رفتار یکسان و غذم تبعیض در قبال معامله گران و اصول حسن نیت و انصاف در معاملات، کلیه معاملات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و کلیه شرکت های تولیدی و خدماتی که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مستقیما یا به واسطه شرکت های تابعه خود در نهایت سهامدار عمده آن تلقی میگردد(که از این پس در این آیین نامه به اختصار شرکت نامیده می شوند) اعم از خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری، حمل و نقل، ارجاع خدمات فنی و غیر فنی، مشاوره و غیره بر اساس این آیین نامه و حسب مورد از طریق مناقصه / مزایده انجام میگردد.

 

 

مناقصه و مزایده ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهنوع
97/395 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ۳ شهریور ۱۳۹۷ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ مزایده
97/400 ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/397 ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/399 ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه
96/381 ۶ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ ۷ شهریور ۱۳۹۷ ۶ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/396 ۱۶ تیر ۱۳۹۷ ۲۳ تیر ۱۳۹۷ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ۱۶ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
97/390 ۱۹ تیر ۱۳۹۷ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ ۱۹ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
97/388 ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ۶ تیر ۱۳۹۷ ۱ مرداد ۱۳۹۷ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/387 ۶ خرداد ۱۳۹۷ ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ۶ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
96/382 ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ۲۴ تیر ۱۳۹۷ ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه