آیین نامه معاملات

به منظور مشخص شدن نظام کلی نحوه انجام خرید و فروش کالا و خدمات و شفافیت بیشتر در انجام معاملات، رفتار یکسان و غذم تبعیض در قبال معامله گران و اصول حسن نیت و انصاف در معاملات، کلیه معاملات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و کلیه شرکت های تولیدی و خدماتی که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مستقیما یا به واسطه شرکت های تابعه خود در نهایت سهامدار عمده آن تلقی میگردد(که از این پس در این آیین نامه به اختصار شرکت نامیده می شوند) اعم از خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری، حمل و نقل، ارجاع خدمات فنی و غیر فنی، مشاوره و غیره بر اساس این آیین نامه و حسب مورد از طریق مناقصه / مزایده انجام میگردد.

 

 

مناقصه و مزایده ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهنوع
97/451 ۹ شهریور ۱۳۹۸ ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ۷ مهر ۱۳۹۸ ۹ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
ترانزیت خارجی ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/442 ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۳ شهریور ۱۳۹۸ ۳۰ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/445 ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۳ شهریور ۱۳۹۸ ۳۰ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/440 ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۷ مرداد ۱۳۹۸ ۴ شهریور ۱۳۹۸ ۳۱ تیر ۱۳۹۸ فراخوان
98/430 ۵ مرداد ۱۳۹۸ ۹ مرداد ۱۳۹۸ ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ۵ مرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/426 ۱۵ تیر ۱۳۹۸ ۱۹ تیر ۱۳۹۸ ۹ مرداد ۱۳۹۸ ۱۵ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
97/437 ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۵ تیر ۱۳۹۸ ۲۳ تیر ۱۳۹۸ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/436 ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۵ تیر ۱۳۹۸ ۲۳ تیر ۱۳۹۸ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/438 ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۵ تیر ۱۳۹۸ ۲۳ تیر ۱۳۹۸ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه