آیین نامه معاملات

به منظور مشخص شدن نظام کلی نحوه انجام خرید و فروش کالا و خدمات و شفافیت بیشتر در انجام معاملات، رفتار یکسان و غذم تبعیض در قبال معامله گران و اصول حسن نیت و انصاف در معاملات، کلیه معاملات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و کلیه شرکت های تولیدی و خدماتی که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مستقیما یا به واسطه شرکت های تابعه خود در نهایت سهامدار عمده آن تلقی میگردد(که از این پس در این آیین نامه به اختصار شرکت نامیده می شوند) اعم از خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری، حمل و نقل، ارجاع خدمات فنی و غیر فنی، مشاوره و غیره بر اساس این آیین نامه و حسب مورد از طریق مناقصه / مزایده انجام میگردد.

 

 

مناقصه و مزایده ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهنوع
99/472 ۱۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۸ تیر ۱۳۹۹ ۶ مرداد ۱۳۹۹ ۱۴ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
99/469 ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ۷ تیر ۱۳۹۹ ۳۰ تیر ۱۳۹۹ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/470 ۶ خرداد ۱۳۹۹ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۴ تیر ۱۳۹۹ ۶ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
100 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ فراخوان
98/468 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ۲ تیر ۱۳۹۹ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
99/466 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
99/465 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
97/425 ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/463 ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/452 ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه