جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه احداث ساختمان کارت ساعت ساعت درب 2 فاز2

مناقصه

98/430

شهید تندگویان

شهید تندگویان

تک مرحله ای

0 ریال

۹ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

۱۸ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۳۰

روزنامه ایران

۲۵ آبان ۱۳۹۸

عادی

۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۰۸:۴۵

۲۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

استان: خوزستان, شهر:
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی- سایت 4- امور حقوقی و پیمانها - تلفن کارشناس ذیربط06152172783

عنوان اندازه (KB)
مناقصه احداث ساختمان کارت ساعت درب دو فاز دو 65.70 03c50941-13d4-44a3-a828-06510e545313.pdf