جزییات مناقصه و مزایده

رنگ آمیزی واحد cta1

مناقصه

98/457

شهید تندگویان

شهید تندگویان

0 ریال

۳۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

۱۰ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۰۰

روزنامه ایران

۱۶ آذر ۱۳۹۸

عادی

۱۶ آذر ۱۳۹۸ ۰۸:۴۵

۲۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰

استان: خوزستان, شهر:
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی- سایت 4- امور حقوقی و پیمانها تلفن کارشناس ذیربط 06152172873