جزییات مناقصه و مزایده

پوشش ضد حریق اسکلت فلزی pet2

مناقصه

98/456

شهید تندگویان

شهید تندگویان

0 ریال

۳۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

۱۰ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۳۰

روزنامه ایران

۱۶ آذر ۱۳۹۸

عادی

۱۶ آذر ۱۳۹۸ ۰۸:۴۵

۲۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰

استان: خوزستان, شهر:
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی - سایت 4- امور حقوقی و پیمانها- تلفن کارشناس ذیربط06152172873