جزییات مناقصه و مزایده

شناسایی تامین کنندگان مواد شیمیایی

فراخوان

100

شهید تندگویان

شهید تندگویان

عمومی

0 ریال

۷ دی ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

۱۶ آذر ۱۳۹۸

عادی

۱۶ آذر ۱۳۹۸ ۰۸:۴۵

۲۵ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

استان: خوزستان, شهر:
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی - سایت 4- امور حقوقی و پیمانها- تلفن کارشناس ذیربط 06152172045 - درج آگهی در روزنامه تهران تایمز