جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات مجتمع

مناقصه

98/453

شهید تندگویان

شهید تندگویان

تک مرحله ای

0 ریال

۲۲ دی ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۰۰

روزنامه ایران

۳۰ آذر ۱۳۹۸

عادی

۳۰ آذر ۱۳۹۸ ۰۸:۴۵

۷ دی ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

استان: خوزستان, شهر:
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی- سایت 4- امور حقوقی و پیمانها -تلفن کارشناس ذیربط 06152172873

عنوان اندازه (KB)
مناقصه تعمیرات مجتمع 413.68 03048b55-293a-44f2-a3b6-3e8aa15cef85.pdf