جزییات مناقصه و مزایده

رنگ آمیزی واحد PTA1

مناقصه

98/457

شهید تندگویان

شهید تندگویان

تک مرحله ای

0 ریال

۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۰۰

روزنامه ایران

۱۲ بهمن ۱۳۹۸

عادی

۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۴۵

۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

استان: خوزستان, شهر:
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی - سایت 4- امور حقوقی و پیمانها -تلفن کارشناس ذیربط 06152172873

عنوان اندازه (KB)
رنگ آمیزی واحد PTA1 897.42 5451ded2-2f6a-41c1-b773-44b017f3cb58.pdf