جزییات مناقصه و مزایده

پوشش ضد حریق اسکلت فلزی pet2

مناقصه

98/456

شهید تندگویان

شهید تندگویان

0 ریال

۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۳۰

روزنامه ایران

۱۲ بهمن ۱۳۹۸

عادی

۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۴۵

۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

استان: خوزستان, شهر:
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی- سایت 4- امور حقوقی و پیمانها -تلفن کارشناس ذیربط 06152172873

عنوان اندازه (KB)
پوشش ضد حریق اسکلت فلزی pet2 906.56 43a33bef-381e-4f63-878a-9c6d62528771.pdf