جزییات مناقصه و مزایده

خرید و نصب سیستم پایش وضعیت آنلاین کمپرسور هوای فاز یک C1101

مناقصه

97/422

شهید تندگویان

شهید تندگویان

0 ریال

۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ۱۶:۳۰

۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ۱۲:۰۰

روزنامه ایران

۴ اسفند ۱۳۹۷

عادی

۴ اسفند ۱۳۹۷ ۰۸:۴۵

۸ اسفند ۱۳۹۷ ۱۶:۰۰

استان: خوزستان, شهر:
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی- سایت 4- امور حقوقی و پیمانها -تلفن کارشناس ذیربط 06152172873