جزییات مناقصه و مزایده

ترمیم و بازسازی تانک 5302 و مخازن دوزینگ cf

مناقصه

97/420

شهید تندگویان

شهید تندگویان

0 ریال

۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ۱۶:۳۰

۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ۱۱:۳۰

روزنامه ایران

۴ اسفند ۱۳۹۷

عادی

۴ اسفند ۱۳۹۷ ۰۸:۴۵

۸ اسفند ۱۳۹۷ ۱۶:۰۰

استان: خوزستان, شهر:
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 4- امور حقوقی و پیمانها - شماره تماس کارشناس ذیربط 06152172873

عنوان اندازه (KB)
ترمیم و بازسازی 241.87 db050d11-2db6-4500-9f65-eee93c76f6e9.pdf