جزییات مناقصه و مزایده

ساخت 2 دستگاه مبدل حرارتی

مناقصه

97/424

شهید تندگویان

شهید تندگویان

0 ریال

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۳۰

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۰۰

روزنامه ایران

۱۹ فروردین ۱۳۹۸

عادی

۱۹ فروردین ۱۳۹۸ ۰۸:۴۵

۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

استان: خوزستان, شهر:
بندر امام خمینی- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 4- امور حقوقی و پیمانها- تلفن کارشناس ذیربط 06152172045