جزییات مناقصه و مزایده

راهبری و تامین ماشین آلات سنگین مجتمع

مناقصه

98/432

شهید تندگویان

شهید تندگویان

0 ریال

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۰۰

روزنامه ایران

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

عادی

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۴۵

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

استان: خوزستان, شهر:
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی- سایت 4- امور حقوقی و پیمانها- تلفن کارشناس ذیربط 06152172873

عنوان اندازه (KB)
راهبری و تامین ماشین آلات سنگین مجتمع 259.16 9f575e9f-bdce-4018-a2a8-e772c77c2e2b.pdf