جزییات مناقصه و مزایده

آنالیز روغن کمپرسورهای تبریدی، ترانسفورماتور، OLTC و تجهیزات دوار مجتمع

مناقصه

98/426

شهید تندگویان

شهید تندگویان

موضوع

0 ریال

۱۱ خرداد ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۳۰

روزنامه ایران

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

عادی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۴۵

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

استان: خوزستان, شهر:
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی- سایت 4- امور حقوقی و پیمانها- تلفن کارشناس ذیربط 06152172873

عنوان اندازه (KB)
آنالیز روغن کمپرسورهای تبریدی، ترانسفورماتور، OLTC و تجهیزات دوار مجتمع 252.00 ec85fa38-4bcc-425e-a87c-1c47edd91ebe.pdf