جزییات مناقصه و مزایده

بازسازی و راه اندازی سیستم فایر آلارم pet2

مناقصه

98/427

شهید تندگویان

شهید تندگویان

0 ریال

۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۰۰

روزنامه ایران

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

عادی

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۴۵

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

استان: خوزستان, شهر:
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی - سایت 4- امور حقوقی و پیمانها- تلفن کارشناس ذیربط 06152172873

عنوان اندازه (KB)
بازسازی و راه اندازی سیستم فایر آلارم pet2 243.24 76ed7473-4671-4fe8-892d-f28510534796.pdf