جزییات مناقصه و مزایده

تهیه، ساخت و نصب سوله با سازه سبک و سقف سازه فضایی

مناقصه

98/428

شهید تندگویان

شهید تندگویان

تک مرحله ای

0 ریال

۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۳۰

روزنامه ایران

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

عادی

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۴۵

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

استان: خوزستان, شهر:
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت 4- امور حقوقی و پیمانها - تلفن کارشناس ذیربط 06152172873