جزییات مناقصه و مزایده

خرید مواد بهسازی سیستم بویلرهای واحد pta2

مناقصه

98/434

شهید تندگویان

شهید تندگویان

دو مرحله ای

0 ریال

۱۱ خرداد ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۰۰

روزنامه ایران

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

عادی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۴۵

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰

استان: خوزستان, شهر:
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی- سایت 4- امور حقوقی و پیمانها - تلفن کارشناس ذیربط 06152172045

عنوان اندازه (KB)
خرید مواد بهسازی 224.30 b850d45d-cb23-4ebd-a3df-1ae7e1a94ad3.pdf